Trang chủ   |   Giới thiệu   |  Hướng dẫn  |   Dịch vụ  |  Blog   |   Liên Hệ

Language:   

Hóa chất cơ bản cho các ngành công nghiệp

Thứ hai - 27/03/2017 22:54
30 000 VNĐ

Hóa chất cơ bản cho các ngành công nghiệp như: Xử lý nước, mạ điện, nông nghiệp, dệt may, phân bón....

CÔNG TY CP HÓA CHẤT CÔNG NGHỆ MỚI VIỆT NAM - VIETNAM CHEMICAL NEW TECHNOLOGY.,JSC
Địa chỉ:Số 1, 76/7 tập thể quân đội, Phố An Dương, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội; web: www.Vietnamchemtech.com.vn
Tel: 04.38645883/37194246; Fax:/04.3664662504.37194246; Email: vcnt.jsc@fpt.vn; MST: 0101649979
Tài khoản: 15010000026780, tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, CN Bắc Hà Nội
DANH MỤC HÀNG HÓA CÔNG NGHIỆP
Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Việt Công thức SX-CL-ĐG  Ưng dụng 
         
(POE)Sorbitan mono oleate Tween 80   Sing-DD-20kg  
AcesufarmK Đường ngọt cao cấp   TQ-TP-1kg  
Acetic acid Axit axêtic CH3COOH ĐL-99%-30kg  
Acetone Axeton CH3COCH3 Sing-99%-160kg  
Aerosil Aerosil   Đức-CN-10kg  
Aga-Aga Aga-Aga   VN-TP-10kg  
Aluminium oxide Nhôm oxit Al2O3 Đức-CN-25kg  
Aluminium sulfate octadecahydrate Nhôm sunphát tinh thể Al2(SO4)3.18H2O TQ-CN-25kg  
Ammonium chlorite Amoni clorua NH4Cl TQ-CN-25kg  
Ammonium hydroxide Amoni hydroxit NH4OH VN-CN-200kg  
Ammonium persulphate Amonipesunphat (NH4)2S2O8 TQ-CN-25kg  
Amonium aluminium sulphate Phèn kép Amoni (NH4)Al(SO4)2 VN-CN-20kg  
Amonium bifloride Amoni biflorua NH4HF2 TQ-CN-25kg  
Amonium sulfate Amoni sunphát (NH4)2SO4 TQ-CN-50kg  
Arsanilic acid A.Arsanilic   TQ-CN-25kg  
Ascorbic acid VitaminC C6H8O6 TQ-DD-25kg  
Aspartam Đường ngọt cao cấp   TQ-TP-1kg  
Barium cacbonate Bari cacbonat BaCO3 TQ-CN-25kg  
Barium chlorite Bari clorua BaCl2 TQ-CN-25kg  
Barium sulphate Bari sunphat BaSO4 TQ-CN-25kg  
Beeswax     Mỹ-DD-25kg  
Benzoic acid axit Benzoic C6H6COOH Mỹ-CN-25kg  
Benzyl ancol Benzyl ancol C6H5CH3OH TQ-BP-210kg  
Boric acid Axit boric H3BO3 Nga-CN-25kg  
Burst 100 (khử bọt) Dimetyl polysiloxan   TS-CN-120kg  
Butanol(n) n-Butanol C4H9OH Malai-CN-167kg  
Butanox Đóng rắn Polyeste k no 220kg ĐL-CN-5kg  
Buthyl hydroxyl toluen BHT   TBN-TP-25kg  
Buthylcelosolve Butylselosolve   Đức-CN-190kg  
CAB Cocamindopropylen Betain CAB TL-DD-200kg  
Calcium cacbonate Canxi Cacbonate CaCO3 VN->98%-25kg  
Calcium chlorite dihydrate Canxi clorua CaCl2.2H2O TQ-TP-25kg  
Calcium chlorite dihydrate Canxi clorua CaCl2.2H2O Úc-TP-25kg  
Calcium gluconate Canxi gluconat   TQ-DD-25kg  
Calcium hydroxide Canxi hydroxit Ca(OH)2 VN-CN-25kg  
Calcium hypochlorite Clorua vôi (Clorin) Ca(OCl)2 Nhật-70%-45kg  
Calcium hypochlorite Clorua vôi (Clorin) Ca(OCl)2 TQ-70%-45kg  
Calcium hypochlorite Clorua vôi (Clorin) Ca(OCl)2 TQ-70%-40kg  
Calcium hypochlorite Clorua vôi (Clorin) Ca(OCl)2 Inđô-65%-15kg  
Calcium hypochlorite Clorua vôi (Clorin) Ca(OCl)2 TQ-65%-15kg  
Calcium nitrate Canxi nitrat Ca(NO3)2 Ấn độ-CN-25kg  
Calcium phosphat dibasic DCP Ca2HPO4 TQ-DD-40kg  
Calcium sulfate Canxi sunphát CaSO4 Úc-TP-25kg  
Calcium Tri photphate  Tricanxi photphat Ca3(PO4)2 VN-TP-25kg  
Carbon active granular Than hoạt tính C TQ-CN-25kg  
Carbon active granular Than hoạt tính C Trà Bắc-CN-25kg  
Carbon active granular Than hoạt tính C VN-CN-25kg  
Carbon active granular Than hoạt tính (Norit) C Hlan-CN-12.5kg  
Carbon active granular for gold Than hoạt tính hấp thụ vàng C TQ-CN-25kg  
Carbon active powder Than hoạt tính bột C Trà bắc-CN-20kg  
Carbon active powder Than hoạt tính bột C TQ(HBắc)-CN-25kg  
Carbon black N330 Than đen N330 C TQ-CN-25kg  
Caustic soda flake 99% Natri hydroxit vảy NaOH TQ-99%-25kg  
Caustic soda pirl 99% Natri hydroxit hạt NaOH Tlan-99%-25kg  
Caustic soda pirl 99% Natri hydroxit hạt NaOH TQ-99%-25kg  
CDE Chất tạo bọt CDE TL-DD-200kg  
Cerium oxide Xeri oxit CeO2 TQ-CN-25kg  
Cetyl ancohol Xetyl ancol   Sing-DD-20kg  
Chloramin B Cloramin B   Séc-DD-35kg  
Chromium anhydric Axit crômic CrO3 Nga-CN-50kg  
Chromium oxide Oxit crom Cr2O3 Nga-CN-25kg  
Citric acid anhydrous Axit chanh khan C6H8O7 TQ-DD-25kg  
Citric acid monohydrate Axit chanh tinh thể C6H8O7.H2O TQ-DD-25kg  
Cobalt sulfat Coban sunphát CoSO4 Plan-98%-25kg  
CtaxN9 Nonylphenolethoxylate9   Malai-CN-225kg  
Cumarine Cumarin   Pháp-TP-25kg  
Cupric sulfate pentahydrate Đồng sunphat tinh thể CuSO4.5H2O Đloan-99%-25kg  
Cupruos cyanide Đồng xyanua CuCN HQ-CN-15kg  
Cyclohexanon Dầu ông già   Đức-CN-190kg  
Dichloro methane Metylen clorua CH2Cl2 Nga-CN-270kg  
Dimethylformamide DMF   Đức-CN-190kg  
Dimethylsunphoxite DMSO   TQ-DD-230kg  
EDTANa2 TrilonB C10H14N2Na2O8 Hàlan-CN-25kg  
EDTANa4   C10H12N2Na4O8 HQ-CN-25kg  
EDTANa4   C10H12N2Na4O8 HàLan-CN-20kg  
Epoxy 128S Keo epoxy 128S   Đài loan-CN-220kg  
Epoxy E44 Keo epoxy E44   TQ-CN-25kg  
Ethanol 96% Cồn CN C2H5OH VN-96%-228L  
Ethylacetate Etyl axetat CH3COOC2H5 HQ-CN-180kg  
Ethylene glycol MEG   Malai-DD-210kg  
Feric chlorite Sắt III clorua FeCl3 TQ-CN-50kg  
Ferous sulfate heptahydrate Sắt II sunphát FeSO4.7H2O VN-CN-50kg  
Formaline Formol HCHO ĐL-CN-200kg  
Formic acid axit focmic HCOOH Đức-85%-35kg  
Gibberrylic acid GA3   TQ-CN-1kg  
Glicerin Glyxerin C3H8O3 Malai-DD-250kg  
Gum Arabic Gôm Arabic   Anh-TP-25kg  
Gum Arabic Gôm Arabic   Arập-TP-25kg  
Hardener 137SD Đóng rắn epoxy 128S   Đài loan -CN -180kg  
Hardener T41 Đóng rắn Epoxy E44   TQ-CN-5kg  
HEC Hydroxyl Ethyl cellulo   HQ-TP-1kg  
Hydrazin hydrate 80% Hydrazin hydrat 80% NH2.NH2.OH Pháp-CN-200kg  
Hydrochloric acid Axit clohydric HCl VN-33%-30kg  
Hydrofloric acid Axit flohydric HF TQ-50%-25kg  
Hydrogen peroxide Oxi già H2O2 HQ-50%-30kg  
Hydroquinon     TQ-FT-25kg  
Indol acetic acid IBA   TQ-CN-1kg  
Iodine Iốt J2 Chilê-DD-20kg  
Kaliphotphat monobasic Kali photphat monobazic KH2PO4 TQ-98%-25kg  
Lactic acid Axit Lactic   TQ-DD-25kg  
Lactoza Lacto C12H22O11 Mü-DD-25kg  
Lead acetate trihydrate Chì axetat Pb(CH3COO)2.3H2O VN-CN-25kg  
Lead chromate Vàng thư PbCrO4 TQ-90%-25kg  
Lead monoxid Chì oxit vàng PbO TQ-CN-50kg  
Lead nitrate Chì nitrat Pb(NO3)2 VN-CN-25kg  
Lead oxit red Oxit chì đỏ Pb3O4 TQ-CN-25kg  
Lewatit M500 Anionit bazo mạnh   Đức-CN-25l  
Lewatit S100 Cationit axit mạnh   Đức-CN-25l  
Linner Alkyl sulphonate LAS   VN-CN-200kg  
Magnesium chlorite hexahydrate Magie clorua tinh thể MgCl2.6H2O TQ-96%-25kg  
Magnesium ingot Magie thỏi Mg TQ-CN-~7,5kg  
Magnesium sulphate heptahydrate Magie sunphat tinh thể MgSO4.7H2O VN-CN-50kg  
Malic acid Axit Malic   HQ-TP-25kg  
Manganesium dioxide Mangan oxit MnO2 VN-CN-50kg  
Manganesium sulphate heptahydrate Mangan sunphat tinh thể MnSO4.7H2O TQ-CN-25kg  
Menthol crystal Tinh thể bạc hà   Ấn độ-DD-25kg  
Mercury Thuỷ ngân Hg Mỹ-CN-34,5kg  
Mercury  Thủy ngân Hg Nhật-99,99%-1,5kg  
Mercury oxid red Thủy ngân oxit đỏ HgO Nhật-CN-50kg  
Methanol Metanol CH3OH Malai-CN-163kg  
Methyl salixylate Metyl salixylat C8H8O3 TQ-DD-25kg  
Metol Metol ảnh C14H20N2SO6 Ấn độ-CN-25kg  
Monoethanolamine     Mobil-CN-210kg  
Monoethylene glycol MEG   NP-CN-230kg  
Naftyl acetic acid NAA   VN-CN-20kg  
n-Hexan n-Hexan C6H14 Sing-CN-138kg  
Nikel Chlorite Niken Clorua NiCl2 Anh-CN-25kg  
Nikel Chlorite Niken Clorua NiCl2 TQ-CN-25kg  
Nikel sulfate hexahydrate Niken sunphát tinh thể NiSO4.6H2O TQ-CN-25kg  
Nikel sulfate hexahydrate Niken sunphát tinh thể NiSO4.6H2O Anh-CN-25kg  
Nipazin Methyl paraben   Nhật-DD-25kg  
Nipazol Propyl paraben   Nhật-DD-25kg  
Nipazol Propyl paraben   Anh-DD-25kg  
Nitric acid Axit nitric HNO3 HQ-68%-35kg  
Oxalic acid Axit oxalic H2C2O4 TQ-CN-25kg  
PAC PAC-trắng [Al2 (OH) nCL6-nx H2O] m; (1 ≤ n ≤ 5, m ≥ 10) Ấn độ-29%-25kg  
PAC PAC-trắng [Al2 (OH) nCL6-nx H2O] m; (1 ≤ n ≤ 5, m ≥ 10) TQ-31%-25kg  
PAC yellow PAC vàng [Al2 (OH) nCL6-nx H2O] m; (1 ≤ n ≤ 5, m ≥ 10) TQ-31%-25kg  
Paraffin 58-60 Parafin 58-60   TQ-CN-50kg  
Paraffin liquid Dầu parafin   HQ-DD-166kg  
Phosphoric acid H3PO4 H3PO4 TQ-85%-35kg  
Phosphoric acid H3PO4 H3PO4 VN-85%-35kg  
Poly aluminiumchlorite PAC [Al2 (OH) nCL6-nx H2O] m; (1 ≤ n ≤ 5, m ≥ 10) TQ-CN-25kg  
Polyethylene glycol 400 PEG400   Malai-DD-230kg  
Polyethyleneglycol 4000 PEG4000   Úc-TP-25kg  
Potasium cacbonate Kali cacbonat K2CO3 HQ-CN-25kg  
Potasium permanganate Thuốc tím KMnO4 TQ-DD-50kg  
Potassium aluminium  sulfate Phèn kép kali KAl(SO4)2 VN-CN-50kg  
Potassium bromate Kali bromat KBrO3 TQ-CN-50kg  
Potassium bromide kali bromua KBr TQ-CN-25kg  
Potassium chlorate Kali clorat KClO3 TQ-CN-25kg  
Potassium chlorite Kali clorua KCl VN-CN-25kg  
Potassium cyanide Kali xyanua KCN Mü-CN-50kg  
Potassium dichromate Kali bicromat K2Cr2O7 TQ-CN-50kg  
Potassium fericyanide Kali feryxyanua K3FeCN6 TQ-CN-25kg  
Potassium ferocyanide Kali feroxyanua K4FeCN6 TQ-CN-25kg  
Potassium hydroxide Kali hydroxit KOH Ấn độ-85%-25kg  
Potassium iodate Kali Iốtđát KIO3 Chilê-DD-25kg  
Potassium iodide kali iốtđua KI Chilê-DD-25kg  
Potassium nitrate Kali nitrat KNO3 TQ-CN-50kg  
Potassium nitrate Kali nitrat KNO4 Jocdani-CN-25kg  
Potassium permanganate Thuốc tím KMnO4 Ấn độ-CN-25kg  
Potassium sodium tactrate Muối Séc nhét KNaC4H4O6 TQ-CN-25kg  
Potassium sorbate Kali socbat   Nhật-TP-0,5kg  
Potassium sorbate Kali socbat   TQ-TP-0,5kg  
Propanol(iso) Izo propanol IPA NP-CN-163kg  
Propylen glycol Propylen glicon C3H8O2 Mỹ-DD-215kg  
Propylen glycol Propylen glicon C3H8O2 Mỹ-CN-215kg  
Propylen glycol Propylen glicon C3H8O2 HQ-CN-210kg  
Purolite A400 Anionit bazo mạnh   Anh-CN-25L  
PuroliteC100E Cationit axit mạnh   Anh-CN-25L  
PVA 205 Poly vinyl ancol 205   Nhật-CN-20kg  
Saccarin Đường Sacarin   TQ-TP-25kg  
Silicagen Chất hút ẩm   TQ-CN-25kg  
Silicagen indicator Chất hút ẩm đổi mầu   Đức-CN-25kg  
Silver cyanide Bạc xyanua AgCN Đức-CN-1kg  
Sodium acetate trihydrate Natri axetat tinh thể NaCH3COO.3H2O VN-CN-50kg  
Sodium benzoate Natri benzoat C6H5COONa TQ-CN-25kg  
Sodium benzoate Natri benzoat C6H5COONa Mỹ-CN-25kg  
Sodium bicarbonate Natri bicacbonat NaHCO3 Úc-TP-25kg  
Sodium bicarbonate Natri bicacbonat NaHCO3 TQ-TP-25kg  
Sodium bromide Natri bromua NaBr TQ-CN-25kg  
Sodium carbonate Natri cacbonat Na2CO3 TQ-CN-50kg  
Sodium chlorite Natri clorua NaCl Tlan-CN-50kg  
Sodium chlorite Natri clorua NaCl Isarel-CN-25kg  
Sodium chlorite Natri clorua NaCl Ấn độ-CN-25kg  
Sodium citrate Natri xitrat Na3C6H5O7 TQ-DD-25kg  
Sodium cyanide Natri xyanua NaCN Nhật-CN-50kg  
Sodium cyanide Natri xyanua NaCN Ấn độ-CN-50kg  
Sodium cyanide Natri xyanua NaCN TQ-CN-50kg  
Sodium dichromate Natri dicromat Na2Cr2O7 TQ-CN-50kg  
Sodium hydrosulfite Tẩy đường Na2S2O4 TQ-CN-50kg  
Sodium hydroxide solution 25% Natri hydroxit NaOH VN-30%-30kg  
Sodium hydroxide solution 25% Natri hydroxit NaOH VN-25%-30kg  
Sodium hydroxide solution 50% Natri hydroxit NaOH VN-50%-30kg  
Sodium hypoclorit Javen NaOCl VN-CN-30L  
Sodium laurylethersulfate SLET   Inđô-CN-160kg  
Sodium laurylsulfate Natri Lauryl sunphat   Inđô-CN-20kg  
Sodium metabisulfit Natri metabisunfit Na2S2O5 Đức-CN-25kg  
Sodium metabisulfit Natri metabisunfit Na2S2O6 Thái lan-CN-25kg  
Sodium nitrate Natri nitrat NaNO3 TQ-CN-50kg  
Sodium nitrate Natri nitrat NaNO3 Đức-CN-50kg  
Sodium nitrite Natri nitrit NaNO2 TQ-CN-25kg  
Sodium nitrite Natri nitrit NaNO2 Đức-CN-25kg  
Sodium pesunphate Natri pesunphat Na2S2O8 TQ-CN-25kg  
Sodium phosphate tribazic Natri phốtphát tribazo Na3PO4 TQ-CN-25kg  
Sodium salicylate Natri salixylat C7H5NaO3 TQ-DD-25kg  
Sodium silicate solution Natri silicat Na2SiO3 VN-CN-300kg  
Sodium sulfate anhydruos Natri sunphát khan Na2SO4 TQ-CN-50kg  
Sodium sulfide Natri sunphua Na2S TQ-CN-25kg  
Sodium sulfite Natri sunphít Na2SO3 Thái lan-CN-25kg  
Sodium tetraborate pentahydrate Natri borat Na2B4O7.5H2O Mỹ-CN-25kg  
Sodium thiosulphate pentahydrate Natri thiosunphat Na2S2O3.5H2O VN-CN-25kg  
Sodium tripolyphosphat Natri tripolyphotphat Na5P3O10 Đức-TP-25kg  
Sodium tripolyphosphat Natri tripolyphotphat Na5P3O10 TQ-CN-25kg  
Sorbic acid axit Socbic C6H8O2 Nhật-TP-0,5kg  
Sorbitol solution 70% Sorbitol C6H14O6 Indo-TP-270kg  
Sorbtan mono oleate SPAN80   Sing-DD-18kg  
Sulfuaric acid axit sunphuaric H2SO4 VN-CN-40kg  
Sulphamic acid A.Sunphamic   Đài loan-CN-25kg  
Sulphua granular Lưu huỳnh bột S Sing-99%-50kg  
Sulphua granular Lưu huỳnh hạt S Mỹ-99%-50kg  
Sulphua powder Lưu huỳnh bột S HQ-CN-25kg  
Tanin Acid Tananh   TQ-CN-25kg  
Thioure Thioure (NH3)2CS TQ-CN-25kg  
Titan dioxit Titan oxit TiO2 Hquốc-CN-25kg  
Toluen Toluen C6H5CH3 Mobil,Sing-CN-179kg  
Trichlocyanuric acid powder TCCA bột   TQ-90%-25kg  
Trichlocyanuric acid tablet TCCA viên 200g   Nhật-90%-50kg  
Trichlocyanuric acid tablet TCCA viên 200g   TQ-90%-50kg  
Trichlocyanuric acid tablet TCCA viên 20g   TQ-90%-25kg  
Trichloethylen TCE C2HCl3 Nhật-CN-300kg  
Trietholamine TEA   Malai-DD-250kg  
Trilite KC-8 Cationit axit mạnh   HQ-CN-25L  
UNIQUAT QAC80 BKC80   Mỹ-80%-200kg  
Unsaturated polyester 2503 Poly ester không no2503   Inđô-CN-220kg  
Unsaturated polyester 2503 Poly este ko no   ĐL-CN-220kg  
Vichemfloc 62414 Chất trợ keo tụ anion yếu   Nhật-CN-25kg  
Vichemfloc 62424 Chất trợ keo tụ anion TB   VCNT-25kg  
Vichemfloc 63020 Chất trợ keo tụ anion mạnh   VCNT-25kg  
Vichemfloc 70010 Chất trợ keo tụ không ion   VCNT-25kg  
Vichemfloc 82424 Chất trợ keo tụ cation yếu   VCNT-25kg  
Vichemfloc 84812 Chất trợ keo tụ cation TB   VCNT-25kg  
Vichemfloc 85610 Chất trợ keo tụ cation mạnh   VCNT-25kg  
Vichemgold Hóa chất thay thế NaCN   Mỹ-CN-25kg  
VICHEMPAC-005 PAC bột trắng [Al2 (OH) nCL6-nx H2O] m; (1 ≤ n ≤ 5, m ≥ 10) TQ-31%-20kg  
Vichemtestgold Thuốc thử nồng độ Vichemgold   Mỹ-CN-100ml  
Xylene Xylen C6H4(CH3)2 Mobil,Sing-CN-179kg  
Zinc chlorite Kẽm clorua ZnCl2 Đài loan-CN-25kg  
Zinc chromate Vàng chanh ZnCrO4 TQ-90%-25kg  
Zinc cyanide Kẽm xyanua Zn(CN)2 HQ-CN-10kg  
Zinc ingot Kẽm thỏi Zn HQ-CN-25kg  
Zinc oxide Kẽm oxit ZnO HQ-95%-20kg  
Zinc oxide Kẽm oxit ZnO TQ-99.5%-25kg  
Zinc oxide Kẽm oxit ZnO TQ-99,7%-25kg  
Zinc plate Kẽm tiêu Zn TQ-CN-50kg  
Zinc sulfate hexahydrate Kẽm sunphát tinh thể ZnSO4.6H2O TQ-98%-25kg  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin mới nhất

 

DỊCH VỤ CUNG CẤP

Quảng cáo Trực tuyến

Gian hàng Online

Tím đối tác

Kết nối đối tác

Thiết kế Website

Thiết kế App Mobile

  • Online : 26
Skype Me™! Yahoo! Status (online/Offline) myservice.vn myservice.vn myservice.vn myservice.vn